Bệnh trĩ nay được coi là một trong những căn bệnh ám ảnh của nhiều người với các búi trĩ này và nhiều khi do các tính chất của công việc mà nhiều người bị mắc phải