Việc kiểm soát các cơn hen suyễn là rất quan trọng giúp cho người bệnh có thể sinh hoạt, làm việc bình thường mà không phải chịu những ảnh hưởng của căn bệnh này.