Căn bệnh viêm da dị ứng tiếp xúc dường như có sự khác nhau về các sự liên quan phụ thuộc vào các lứa tuổi ở bệnh nhân. ở trẻ sơ sinh  căn bệnh viêm da dị