Với sự phát triển vượt bật của internet đã làm việc kinh doanh online ngày càng lan rộng, phát triển một cách mạnh mẽ. Chúng ta thấy rằng nhiều bạn trẻ đã kinh doanh nhiều mặt hàng