Đối với bất kì một cá nhân hay doanh nghiệp nào thì khi sở hữu một tấm danh thiếp được thiết kế in nhanh name card ấn tượng và độc đáo thì đó sẽ là yếu tố