Trong vài thập niên gần đây, mua sắm bán lẻ đã tăng lên đáng kể khi các cửa hàng lớn của các công ty khổng lồ đã chiếm lĩnh thị trường. Khi các loại sản phẩm khác