Trong cuộc sống hiện đại ngày nay việc ứng dụng những công nghệ hiện đại cũng như ứng dụng thông tin vào đời sống và quy trình làm việc là hết sức cần thiết, một trong số đó thì ngày nay thủ tục hải quan điện tử cũng đã ra đời và áp dụng hiệu quả vào công việc của nhiều doanh nghiệp. Đây được xem là một thủ tục kê khai thông tin hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu được thực hiện trên một ứng dụng của hải quan cung cấp. Tuy nhiên hiện nay nó còn quá mới và không có nhiều người quen với việc khai báo này, chính vì vậy chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình này một cách hiệu quả nhất trong bài viết dưới đây để bạn có thể áp dụng cho mình một cách hiệu quả nhất.

TỪNG BƯỚC KÊ KHAI THỦ TỤC HẢI QUAN:

Đầu tiên: người kê khai hải quan cần thực hiện thủ tục hải quan song song với đó cần phải cung cấp đầy đủ giấy tờ hồ sơ hải quan cũng như hàng hóa thực tế( nếu có) tại cơ quan hải quan kiểm chứng.
Tiếp theo: Sau quá trình đó, các công chức hải quan sẽ thực hiện quá trình thông quan và phân luồng hàng hóa cho bạn.

GIẤY TỜ BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Giấy tờ hồ sơ của quá trình kê khai thủ tục hải quan bao gồm những giấy tờ hồ sơ cần thiết sau:
Tờ khai thông tin hàng hóa xuất khẩu( trong đó bao gồm những chỉ tiêu tại Phụ lục II của Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Bao gồm giấy phép xuất khẩu (bắt buộc): lưu ý nếu như xuất khẩu một lần thì sử dụng 01 bản chính, còn nếu như bạn xuất nhập khẩu hàng hóa nhiều lần thì phải dùng 01 bản chụp kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi.

Tờ thông báo kết quả kiểm tra hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm tra theo đúng như quy định pháp luật của nước ta bao gồm 01 bản chính.

Tin nên xem: Dịch vụ hải quan giá rẻ và những điều doanh nghiệp cần lưu ý

Còn với giấy phép xuất khẩu hay có thể là giấy thông báo kiểm tra, miễn kiểm tra, còn nếu doanh nghiệp áp dụng cơ chế mở cửa thì cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước sẽ cung cấp giấy phép xuất khẩu và giấy miễn kiểm tra, thông báo kết quả của quá trình kiểm tra dưới dạng điện tử.

Thời gian giải quyết thủ tục hải quan:

THỜI HẠN HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH KIỂM TRA HỒ SƠ KÊ KHAI VÀ HÀNG HÓA:

Chậm nhất 2 giờ sau khi cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ đầy đủ
Chậm nhất 8 giờ sau khi người khai thủ tục hải quan xuất trình hàng hóa
Không quá 2 ngày làm việc nếu như lô hàng có nhiều chúng loại, số lượng lớn và quá trình kiểm tra phức tạp.