Ngày 17/2/2020, UBND TP HCM ra Quyết định 545/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2025”.

Với mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi heo theo hướng giảm tỷ lệ đàn heo thịt, tăng đàn heo giống đồng thời hình thành nhiều trại giống hạt nhân cung cấp con giống chất lượng cho người chăn nuôi; Tiếp tục duy trì TP HCM là trung tâm cung cấp heo giống cho cả nước; Chuyển chăn nuôi heo nhỏ lẻ thành chăn nuôi trang trại quy mô lớn, công nghiệp có kiểm soát; Ứng dụng những thành tựu công nghệ cao đảm bảo an toàn sinh học, chăn nuôi theo quy trình VietGAHP.

Bên cạnh đó, để chuyển dịch liên kết trong sản xuất và tái cơ cấu theo các chuỗi giá trị ngành hàng, gắn với các mô hình phát triển kinh tế tập thể, phát triển tổ chức sản xuất liên kết theo mô hình chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất sản phẩm cho đến thị trường tiêu thụ, giảm bớt các khâu trung gian, giảm chi phí giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế,…

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ làm hầm biogas composite tốt uy tín

Sở NN- PTNT TP HCM là cơ quan, đơn vị thường trực chủ trì triển khai thực hiện đề án, yêu cầu đảm bảo thiết thực và hiệu quả theo đúng quy định; Tổng hợp, tham mưu, đề xuất cho Thường trực UBND TP chỉ đạo các Sở ngành, quận huyện liên quan để triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo như Đề án được phê duyệt, đến cuối năm 2021, TP HCM sẽ giảm nhanh các hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học, đặc biệt là các hộ chăn nuôi tận dụng nguồn thức ăn thừa. Ổn định đàn heo trong khoảng 200.000 con, trong đó đàn heo nái sinh sản chiếm 16% tổng đàn. Chủ yếu sẽ tập trung chăn nuôi tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè. Riêng Quận 2, 7, 9 và Bình Tân không còn chăn nuôi heo.

Đồng thời, quy mô chăn nuôi bình quân 75 – 100 con/hộ; Tỷ lệ hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP đạt trên 60 – 80%; Phấn đấu 90 – 100% các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cơ bản hình thành hệ thống tháp giống toàn TP, với đàn giống cụ kỵ 1.673 con. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giống. Trên 50% các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn TP được chứng nhận con giống theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Cùng với đó, hoàn thiện bản đồ số hóa quản lý đàn heo và dịch bệnh trên địa bàn TP HCM; thống nhất hệ thống quản lý giống heo từ cơ sở sản xuất giống đến cơ quan quản lý nhà nước. Duy trì 8 xã thuộc huyện Củ Chi và 1 xã thuộc huyện Hóc Môn an toàn với bệnh lở mồm long móng trên heo. Phấn đấu trên 10% hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo.

Đến cuối năm 2025, duy trì tổng đàn heo là 200.000 con; trong đó đàn nái sinh sản chiếm khoảng 20% tổng đàn, tổng đàn giống cụ kỵ đạt 2.750 con trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè; các quận còn lại không còn chăn nuôi heo. Quy mô chăn nuôi bình quân đạt 200 con/hộ; tỷ lệ chăn nuôi heo được chứng nhận VietGAP đạt trên 90 – 95%, phấn đấu 100% các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phấn đấu 100% các cơ sở giống được quản lý dữ liệu; trên 90% các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn TP được chứng nhận con giống theo các tiêu chuẩn hiện hành, 100% các trang trại chăn nuôi quy mô lớn được chứng nhận con giống thuần.

100% các hộ chăn nuôi tập trung theo phương thức chăn nuôi quy mô công nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao đồng bộ, đảm bảo an toàn sinh học, quy trình VietGAP trở lên. Phấn đấu trên 20% hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo.

Nguồn: https://biogasviet.com/quyet-dinh-tai-co-cau-nganh-chan-nuoi-heo-tai-tp-ho-chi-minh/

Chuyên mục: Hầm biogas