Hệ thống phương pháp G7

Hệ thống phương pháp G7 không phải là một hệ thống dùng để quản trị màu sắc mà hệ thống này là thành phần chính và góp phần quan trọng trong lưu đồ quản trị màu sắc. 

Nếu sử dụng in thử đến những tiêu chuẩn kỹ thuật ví dụ như tiêu chuẩn GRACoL/G7 hay kẽm được ghi với những đường curve được thiết lập theo phương pháp G7 và các máy in sẽ được duy trì để hoạt động phù hợp với những đặc tính đã thiết lập của phương pháp G7 (bao gồm cả giấy in và mực in). Kết quả khi thực hiện phương pháp này là có thể dự đoán và nhiều khả năng lặp đi lặp lại.

Doanh nghiệp thường quan tâm: Hiệu quả cho việc chọn in hộp giấy tphcm?

phuong-phap-in-g7-2

Tất cả những thiết bị in ấn phải được hiệu chuẩn, đo đạc gần với màu xám trung tính (còn gọi là neutral graybalance) của tone màu. Nếu chẳng may có một thành phần sai lệch, G7 có thể được nhận dạng được điều đó và thực hiện cân chỉnh lại.

Những lưu ý cần biết về phương pháp G7

Tất cả những hệ thống in thử hay máy in thật và bao gồm những quy trình trong quản lý màu sắc đều nhằm mục đích hướng tới một đặc điểm quan trọng trong in là cân bằng màu sắc xám gần giống nhau (vd: neutral print density). Các nhà kinh doanh in ấn hay những khách hàng in sẽ có thể gửi những file đến các loại máy in khác nhau một cách thoải mái và tự tin là màu sắc trên những sẽ đồng đều và giống nhau.

[Bạn đã biết cách: Chọn in túi giấy đựng mỹ phẩm gia tăng giá trị sản phẩm]

phuong-phap-in-g7-4

Khi thực hiện việc hiệu chuẩn hệ thống dùng để in thử và in thật theo tiêu chuẩn in GRACoL, phương pháp G7 yêu cầu việc sử dụng các loại mực khi in được xác định bởi quy chuẩn ISO 2846-­‐1 sao cho những loại màu cơ bản CMYK và RGB có thể gần nhất với giá trị CIE L * a * b * như chỉ định trong quy chuẩn ISO 12647-­‐2. 

Những điều cần biết về phương pháp G7

Một điều cần lưu ý rằng mặc dù cho phương pháp hiệu chuẩn G7 không yêu cầu một hay nhiều loại giấy in cụ thể. Tuy nhiên, khuyến cáo GRACoL 2013 cho rằng các đặc tính của giấy (ví dụ như điểm trắng trên giấy hay độ bóng của giấy) khi sử dụng cho in thử và in thật.

Xem thêm: Những yêu cầu khi thiết kế túi giấy đựng mỹ phẩm.

phuong-phap-in-g7-1

Cụ thể lấy từ quy chuẩn ISO 12647-­‐2: 2013 được áp dụng như sau: điểm trắng L * = 95, a * = 1, b * = -­‐4 (điều kiện đo ở đây M1 -­‐ xem ISO 13655: 2009) ΔE76 phải lớn hơn 3 so với tiêu chuẩn của GRACoL, và nó được coi là ra ngoài khoản dung sai. Trong trường hợp này, bộ dữ liệu  của GRACoL có thể được thực hiện tính toán lại bằng cách áp dụng phương pháp hiệu chỉnh cho màu giấy (ví dụ cho việc áp dụng này là SCCA­‐ được định nghĩa là GRACoL Relative).