Trong cuộc sống hiện đại ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống cũng như quy trình thủ tục logistics là hết sức cần thiết, nhằm tối ưu thời gian, tăng năng suất. Thủ tục hải quan điện tử cũng không là ngoại lệ và đã được áp dụng hiệu quả vào công việc của nhiều doanh nghiệp.

Đây được xem là một thủ tục kê khai thông tin hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu được thực hiện trên một ứng dụng của hải quan cung cấp. Tuy nhiên hiện nay nó còn khá mới mẻ và không có nhiều người quen với việc khai báo này, chính vì vậy chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về thủ tục hải quan điện tử là gì, gồm những quy trình, giấy tờ nào để thực hiện một cách hiệu quả nhất qua bài viết dưới đây.

Xem thêm: Thủ tục xuất khẩu khoáng sản gồm những gì?

thủ tục hải quan điện tử

Thủ tục hải quan điện tử là gì?

Thủ tục hải quan điện tử là quá trình khai báo hải quan thông qua phần mềm cài đặt trên máy tính. Doanh nghiệp sẽ nhập những thông tin quan trọng vào mẫu tờ khai hải quan và những thông tin đó sẽ được gửi tới cơ quan hải quan qua internet để kiểm tra và xác nhận việc thông quan lô hàng.

Sự xuất hiện của thủ tục hải quan điện tử đã dần thay thế hình thức khai báo hải quan truyền thống, khi mà cá nhân hay dịch vụ khai thuê hải quan cho doanh nghiệp phải viết tay và nhập thông tin vào mẫu tờ khai in sẵn.

Cần biết rằng thủ tục hải quan điện tử và khai hải quan từ xa là hai hình thức hoàn toàn khác nhau. Khai hải quan từ xa là quá trình khai trên giấy. Thông tin sau khi khai báo sẽ được gửi đến cơ quan hải quan. Sau khi được hệ thống cấp số tiếp nhận, cá nhân hoặc đơn vị có trách nhiệm khai báo phải mang tờ khai đó đến trực tiếp chi cục hải quan để làm các thủ tục còn lại.

Còn thủ tục hải quan điện tử là áp dụng phần mềm để làm mọi việc từ đăng ký tiếp nhận cho đến khi lô hàng được xét duyệt thông quan.

thủ tục hải quan điện tử

Quy trình làm thủ tục hải quan điện tử

Quy tình làm thủ tục hải quan điện tử gồm các bước sau:

Bước 1: Điền thông tin xuất khẩu (EDA). Doanh nghiệp sẽ phải điền các thông tin xuất khẩu quan trọng bằng nghiệp vụ EDA trước khi làm tờ khai xuất khẩu. Sau khi hệ thống tiếp nhận và cấp số thì dữ liệu bản khai xuất khẩu EDA sẽ được ghi nhớ trên cơ sở dữ liệu VNACCS.

Bước 2: Làm tờ khai xuất khẩu. Sau khi màn hình đăng ký tờ khai EDC xuất hiện, doanh nghiệp nên xem lại những nội dung mình đã khai báo xem có đúng hay không, trong trường hợp có sai sót thì phải chỉnh lại thông qua EDB.

Bước 3: Xem xét điều kiện đăng ký tờ khai thủ tục hải quan điện tử.

Bước 4: Phân luồng, rà soát và thông quan lô hàng. Hệ thống sẽ tự động phân luồng tờ khai theo luồng xanh, vàng đỏ. Dựa vào từng trường hợp, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết về các bước kiểm tra và giải quyết sau đó.

Bước 5: Khai sửa đổi, bổ sung thông tin trong thông quan.

thủ tục hải quan điện tử

Thời gian giải quyết thủ tục hải quan điện tử

  • Chậm nhất 2 giờ sau khi cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ đầy đủ
  • Chậm nhất 8 giờ sau khi người khai thủ tục hải quan điện tử xuất trình hàng hóa
  • Không quá 2 ngày làm việc nếu như lô hàng có nhiều chúng loại, số lượng lớn và quá trình kiểm tra phức tạp.