Thu thập thông tin

inandecal.net thu thập thông tin của người dùng qua các form liên hệ đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

+ Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của chúng tôi

+ Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp server đến cho khách hàng.

+ Xử lý yêu cầu đặt hàng của khách hàng

Bảo mật thông tin:

– Hiện tại inandecal.net sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

– inandecal.net cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho inandecal.net chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ chúng tôi cho quý khách.

Hủy nhận email từ inandecal.net:

Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng inandecal.net

Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang của inandecal,net được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên máy chủ của chúng tôi cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.